Yvonne van der Loo, coach voor pubers en hun ouders

Ik help pubers, jongeren en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties.

U kunt uw kind aanmelden voor een afspraak of een traject door het maken van een afspraak via de telefoon of door het sturen van een email. Ik zal u dan ook vragen om een aanmeldformulier in te vullen. In dit formulier wordt u gevraagd het volgende in te vullen: uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag.

U wordt verzocht via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.

Aan het eind van de maand stuur ik u een factuur. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te betalen.

Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Als u een afspraak niet tijdig annuleert ben ik helaas genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.

Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

Ik verwijs u door als daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. 
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis).
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.